مشتریان

رنو پارس یک شرکت سرمایه گذاری مشترک میان شرکت رنو فرانسه و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(IDRO)است که در سال 1383 تاسیس شده است. این شرکت مسئولیت مدیریت مونتاژ مجموعه هایCKDخودروهای رنو که در خودروسازان ایرانی شامل ایران خودرو و سایپا (در مجموعه پارس خودرو) انجام می شود را به عهده دارد.سابقه تولید خودروهای رنو در ایران به سال 1355 بر می گردد و اولین مدل رنو که توسط یک شرکت ایرانی تولید شد خودرو رنو 5 بود. زمانیکه تولید کنندگان ایرانی شروع به تولید رنو5کردند. درسلهای اولیه، تولید رنو در ایران با محدودیتهای زیادی مواجه بود ولی این محدودیت ها در دهه 70 کاسته شد و شرکت سایپا شروع به تولید انبوه مدلهای رنو 5 و رنو 21 نمود.در اسفند ماه سال 1383 شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع خودرو ایران به همراه مدیران عامل شرکتهای ایران خودرو و سایپا توافقنامه تاسیس رنوپارس را امضا کردند. این شرکت همانگونه که ذکر شد مسئولیت مدیریت مونتاژ خودرو هایCKDوارداتی رنو را به عهده دارد، هرچند موتورهای این خودروها در داخل ایران تولید می شوند.