شرکت های زیر مجموعه

شرکت صنعتی رانه در سال 1391 در تهران تاسیس گردید. این شرکت به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت کروز با هدف تولید قطعات اصلی موتور خودرو که عمده فرایندهای تولیدی آنها شامل فعالیتهای ماشینکاری است مانند بلوک سیلندر، سر سیلندر، میل بادامک, میل لنگ, شاتون و قطعات مشابه پایه گذاری شده است.در حال حاضر شرکت رانه ماشینکاری بلوک سیلندر خام خودرو سمند را شروع کرده است و پروژه های جدید دیگری را نیز در دست اجرا دارد. این شرکت حدود 80 نفر پرسنل دارد.